Phone : +47 2243 6400
Mobile : +47 905 94 122
Fax : +47 2244 4648
Prof. Dahlsgt. 35 B
N-0353 Oslo
Norway
info@automar.no


CarChip E/X

CarChip E/X har alle fordeler som er standard for CarChip pluss fire ganger så stor lagringskapasitet opptil 300 timers kjøredata. (Det reelle timeantall vil varier, avhengig av hvor ofte du registrer tileggsdata)

Ved bruk av CarChipE/X vil du også være i stand til å registrere 4 av 23 valgbare parameter fra motoren, så som:

•  turtall

•  hastighet

•  belastning på motor

•  trykk på drivstoff

•  status på drivstoffsystem

•  kort- og langsiktig balanse på drivstoff/luftblanding

•  batterispenning

•  fortenning

•  kjølevannstemperatur

•  norm for lufthastighet

•  temperatur på luft inn

•  manifoldtrykk

•  volt og surstoff O2 forhold

Hvis du er uheldig og blir involvert i en ulykke vil CarChip E/X i tillegg automatisk generer en ulykkeslogg som viser de siste kritiske 20 sekunder før ulykken og vil gi deg doku-mentasjon om hastighet som kan skrives ut.

 © 2005 Automar AS. Alle rettigheter reservert.