Phone : +47 2243 6400
Mobile : +47 905 94 122
Fax : +47 2244 4648
Prof. Dahlsgt. 35 B
N-0353 Oslo
Norway
info@automar.no

Hvordan monterer jeg CarChip i min bil?
For å montere CarChip eller CarChip E/X, finn først en port til OBDII i din bil. Den D-formede OBDII port vill som regel stå plassert innen 1 meters avstand fra rattet og skal være lett tilgjengelig når man sitter i førersetet. Hvis du har problemer med å finne, ikke glem å se under dashbordet eller under dashbordet i området foran passasjesetet. For å få hjelp til å finne OBDII porten kan du slå opp vår hjemmeside www.automar.no os se etter linken til National OBD Clearing House, hvor du vil finne en oversikt over plasseringen for din bil. Med en gang du finner OBDII porten, plugg CarChip inn. Undersøk om CarChipen’s indikatorlampe blinker. Dette bekrefter at CarChip er korrekt satt inn og har forbindelse med bilens system.

Flere opplysninger om OBF systemet finner du på disse sidene: http://www.troublecodes.net/articles/obd2explained.shtml

Hva er forskjell mellom CarChip, CarChip E/X og CarChip E/X med alarm?
CarChip registrerer opptil 75 timer med kjøredata. Den registrerer tid og dato for den enkelte kjøretur, distanse som er kjørt, hastighet, tomgang hard akselerasjon og retardasjon, og tid/dato når CarChip ble montert og demontert. CarChip registrerer også problemsymptomer og status på motorens parameter på den tid da disse inntraff.
CarChip E/X registrere opptil 300 timer med kjøredata. (Antall timer som kan bli registrert er avhengig av det antall av parameter som er valgt ut og det intervall som er valgt av brukeren).
CarChip E/X har alle fordeler som CarChip og tillater deg å velge ytterligere 4 av hele 23 motor parameter i tillegg til de som allerede finnes i CarChip. Brukeren kan velge CarChip E/X til å registrere data i intervaller mellom 5 og 60 sekunder. CarChip E/X har også en ”ulykkes logg” som viser de kritiske 20 sekunder med hastighet før sterk nedbremsing.
CarChip E/X ”m/alarm” tilbyr alle fordeler som CarChip E/X men har i tillegg en hørbar alarm som lyder når kjøreren overskrider fastsatte grenser for akselerasjon og for sterk nedbremsing som du på forhånd har valgt.

Hvordan forbinder jeg CarChip til en computer? Kan jeg bruke en USB port?
Hvis du har USB utgave av CarChip (delenummer 8211, 8221, 8225, 8241 og 8245) har medfølgende nedlastingkabel behov for en USB port på PC. Kabelen settes inn i en ledig port på PC’en og forbindes med CarChip. Nå er CarChip forbundet med computeren.

Kan jeg bruke en MAC for CarChip?
CarChip er ikke compatible med en Macintosh computer.

Hvordan virker CarChip?
Når CarChip settes inn i OBDII uttak, som fines de fleste 1996 og nyere biler, vil den registrere tur og ytelsesdata.. Dataen blir så lastet ned i din PC, med den hensikt å registrere detaljerte opplysninger om hvordan bilen kjøres. Den påviser alle OBDII problemer som oppstår under turen. CarChip dataprogrammet viser kjøretøyets data summarisk, i kurver/diagrammer eller i tabell format. Disse kan også eksporteres til Microsoft Excel.

Hva betyr OBDII?
OBDII betyr ”On Board Diagnostics”. Det er et kontrollsystem for biler som er blitt forlangt av EPA på ethvert kjøretøy som er solgt i USA siden 1996. Det monterte kontrollsystem overvåker alle komponenter som kan påvirke bilens utslipp og mange andre av kjøretøyets funksjoner og drift. Ethvert målt problem vil bli registrert av OBDII og som vil utløse bilens kontrollampe for motorfeil.

Kan CarChip brukes i min bil?

For å finne ut om din bil er kompatible klikk på denne lenken og slå opp i informasjons databaser på de to følgende nettstedene:

National OBD Clearing House på Weber State Unversity
http://www.autocenter.weber.edu/OBD-CH/vehicleoems.asp

Hvilke 23 tilleggsparameter kan CarChip E/X registrere?
CarChip E/X og CarChip E/X med Alarm kan registrere kjøretøyets hastighet, turtall, kjøletemperatur, belastning på motor, norm for lufthastighet, temperatur på luft inn, fortenning, trykk på drivstoff, status på drivstoffsystem, kortsiktig balanse på drivstoff/luftblanding (2 følere), langsiktig balanse på drivstoff/luftblanding (2 følere), volt og surstoff O2 forhold (8 følere). Av disse parametrene kan du velge 4 som blir avlest under kjøring. Gjennom medfølgende dataprogram kan du velge andre parameter for en ny tur.

Kan jeg lese data fra CarChip når jeg kjører?
Nei, du må ta CarChip ut av bilen og koble den til din Pc gjennom den medfølgende USB kabel for nedlasting av data. Da kan du lese alle data på din PC.

Kjørebok. Hvordan skriver jeg en rapport fra en bestemt tur?
CarChip registrerer alle turer med dato, start og stopp tid, hvor lang tid du har brukt og hvor langt du har kjørt. Klikk på ikonet for ”view trip logg”. Du får opp et bilde med alle turer sortert etter dato og start tid. For at det skal være enkelt å finne den tur du søker, er det alltid lurt før du starter å lage et lite notat om dato og starttid. Skriv også ned stikkord for hensikten med turen.

På skjermbildet kan du nå lett finne igjen den bestemte tur, den har nå fått et ”trip nr.” som lett hentes inn under ”summary. Du får nå opp et bilde med alle opplysninger om kjøreturen.. På dette bildet kan du under ”comments” skrive inn opplysninger og hensikten med turen. Ved å trykke på ”skriver” ikonet vil du nå få skrevet ut en fullverdig kjørebok rapport.

Vil CarChip kunne ordne opp i feilmeldingslampen i dashbordet?
CarChip vil rapportere grunnen for at feilmeldingslampen lyser og skaffe seg en oversikt over motorparameterne på det tidspunk feilmeldingen oppsto. CarChip vil på ingen måte 0-stille feilmeldingen fra motorens datamaskin, men i mange tilfeller er det mulig å slå av feilmeldingslampen. Du gjør dette gjennom dataprogrammet ved å instruere CarChip til å ”resette” lyset neste gang den blir satt in i kjøretøyet.

Kan jeg overføre data fra CarChip til et regneark?
Ja, du kan overføre alle CarChip data, inkludert Tur, Aktivitets, Ulykkes og Problem Logger fra CarChip programmet til et regneark ved å høyre klikke på de data som skal eksporteres. All informasjon fra de forskjellige sammendrag og oversikter kan eksporteres enten ved å lagre det som en fil eller kopiere all tekst og data til utklippstavlen i din PC for deretter å lime denne inn i et hvilket som helst regneark eller annet program. Sammendrag, Rapporter, og Tabeller kan eksporteres som tekst eller datafiler. Plottekart kan eksporters som en metafil (vektor grafikk), bitmap, eller som tabulatorseparert data fil som så lett kan importers til andre applikasjoner.

Er det mulig å endre registreringsintervallene til ett sekund?
Nei, det laveste intervall du kan velge er hvert femte sekund. Andre valg for intervaller er hvert 10, 20 30 eller 60 sekund.

Hvor lenge vil CarChip beholde registrerte tid og data?
Selv om CarChip ikke skulle være tilkoblet kjøretøyet, vil alle data beholdes i ca. 10 år.

Hvorfor registrerer ikke min CarChip noe i kjøretøyets problem log når ABS lyset er på?
Kodene for problemer(DTC - Diagnostic Trouble Codes) rapporterer bare ved problemer i forbindelse med motoren og kraftoverføringen. Systemet registrerer ikke feil ved ABS, lys, setebelter eller andre systemer som ikke er koblet opp mot motor eller kraftoverføringen.

En av parametrene som CarChip vil måle er batterispenning. Er det systemets korrekt spenning(volt)?
Ja, det er bilens riktige spenning. Når regulatoren ikke er i drift vil du registrere batterispenningen – Når regulatoren er i drift vil du måle dynamoens spenning.

De fleste kjøretøyer har 2 oksygen sensorer (O2) (følere). CarChip kan overvåke opp til 8 oksygen (O2) sensorer. Hvorfor?
Fordi de fleste kjøretøyer bare har 1 eller 2 oksygen følere, men OBDII standarden tillater opptil 8 stk. Denne data kommer fra to grupper med 4 følere i hver bank. CarChip brukere vil for det meste registrere bare 1 eller 2 følere i den første gruppe.

Måler OBDII sensorer (følere) akselerasjon og nedbremsing?
CarChip kalkulerer akselerasjon og nedbremsing ved å måle hastighet over tid.

Hvorfor blir aldri Manifold trykket rapportert som et negativt nummer?
Kjøretøyets manifold trykk rapporteres til ODBII systemet via en ”Absolute Preassure” eller en ubetinget verdi. Denne verdien inkluderer atmosfærens trykk som vil forandre seg ved forskjellige høyder over havet og er helt nødvendig for å oppnå den rette blanding av bensin og luft. Hvis du er ved 0 meter over havet vil gjennomsnittet være rundt 14,7 psi. Hvis da ditt manifold trykk rapporteres som 10 psi er dette under trykket utenfor. Denne forskjellen i trykk gjør at luft trekkes inn i bensinblandingen.

Hva betyr kodene i drivstoffsystemets rapport?
Det er to avlesningsmuligheter i statusrapporten, en for bensinsystem nr. 1 og den andre for drivstoffsystem nr. 2.

o = Open loop - Åpen gjennomstrømming. Det betyr at kjøretøyets andre følere ennå ikke rapporterer, fordi drivstoffsystemet ikke registrer noen endring. Åpent forekommer når motoren først er startet og inntil den er varm.

c = Closed loop. Lukket gjennomstrømming. Dette betyr at alle følerene registrer og at drivstoffsystemet foretar justering i henholdt til registerte data.

O(u) = Open loop un-initialized. Åpen gjennomstrømming. Det betyr at drivstoffsystemet ikke er startet opp, dvs ved oppstarting.

O(sf) = Open loop system fault. Feil på drivstoffsystemet. Det ser ut som om at drivstoffsystemet kan ha en feil og vil ikke foreta noen oppjustering. Drivstoffsystemet vil virke som om det ikke har fått noen rapport fra de andre følerene.

NB Nøyaktigheten av alle målinger er avhengig av nøyaktigheten på bilens sensorer.

 

FAQ's

© 2005 Automar AS. Alle rettigheter reservert.