Phone : +47 2243 6400
Mobile : +47 905 94 122
Fax : +47 2244 4648
Prof. Dahlsgt. 35 B
N-0353 Oslo
Norway
info@automar.no


CarChip Spesifikasjoner

Driftstemperatur

-40 til + 85C (-40 til + 185F)

Strømtilførsel når tilkoblet kjøretøy

12 VDC koplet til kjøretøyet

Strømtilførsel når tilkoblet PC

9 VDC koblet til PC (eldre modeller)

Internt batteri

10-15 års livstid ved normal bruk

Minne

128K for CarChip , 512K for CarChip E/X

Minne Lagring

75 timer for CarChip , 300 timer for CarChip E/X)

Tid & Dato

Nøyaktig til + /- 2 sekunder pr. dag

Kjøretøy Tilkobling

16-pin OBDII kontakt

PC Tilkobling

Seriell, DB9, USB

Datakabel Lengde

5 (1.5m)

Indikatorlampe LED

Pulserer for å angi statuskoder

Dimensjoner

46 mm bred x 25.4 mm høy x 32mm dyp)
(1.8" bred x 1" høy x 1.25" dyp)

Vekt

2.55g (0.9 oz.)

 

CarChip kompatibilitet (standarder):

J1850-41.6, J1850-10.4, ISO9141, KWP2000 (ISO 14230)

Amerikanske marked

De fleste US produserte og importkjøretøyer, 1996 og nyere.

Europeisk marked

Noen 1996 og nyere modeller, og de fleste 2000 og nyere som innfrir de overstående standarder samt alle CAN (Controlled Area Network – ISO 11898) kjøretøy.

Resten av verden

Uspesifisert. Noen av kjøretøyene som innfrir de overstående standardene kan være kompatible med CarChipen.

Inkompatible kjøretøy på det Amerikanske marked

Se listen over inkompatible kjøretøy på våre websider www.automar.no.

Programvare Krav:

 

Operativ System

Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP

Disk kapasitet

Min 5MB hard disk plass

Skjerm

Windows kompatibel VGA

Data Skjerm

Trip Log Summary – Tur Sammendrag

Start dato og tid, varighet, avstand, maksimums hastighet, tid i høyeste hastighet nivå, antall harde og ekstreme nedbremsinger, antall harde og ekstreme akselerasjoner, kjøretøy ID.

Trip Log Report View – Tur Rapport

CarChip ID, starttid, sluttid, varighet, tid brukt på tomgang, tid brukt i første hastighetsnivå, tid brukt i andre hastighetsnivå, tid brukt i tredje hastighetsnivå, tid brukt i fjerde hastighetsnivå, avstand, gjennomsnitts hastighet, maksimum hastighet, antall harde og ekstreme bremsingsbegivenheter, antall harde og ekstreme akselerasjonsbegivenheter, liste over aktive parametere (kun hastighet for CarChip, opp til 5 parametere for CarChip E/X), kommentarer

Trip Log Plot View - Plottekart Oversikt

Plottekart for kjøretøyets hastighet. CarChip E/X inkluderer grafer for ytterligere 4 parametere

Trip Log Table View – Tabell Oversikt

Forløpt tid for tur og hastighet hvert femte sekund, og ytterligere 4 parameter hver 5, 10, 20, eller 30 sekund for CarChip E/X

Activity Log Summary - Aktivitets Oversikt

Dato og tid, CarChip ID, beskrivelse

Activity Log Event View - Aktivitets Historie

Dato og tid, CarChip ID, beskrivelse og kommentarer

Accident Log Summary - Ulykke Sammendrag

Dato og tid, CarChip ID, maksimums hastighet.

Accident Log Stop View - Ulykke Rapport

Dato og tid samt en graf som viser 20 sekunder av kjøretøyets hastighet før hver ekstreme nedbremsing / kollisjon.

Accident Log Plot View - Ulykke Plottekart

Plottekart over kjøretøyets hastighet for hvert intervall i de 20 sekundene før hver ekstreme nedbremsing / kollisjon.

Accident Log Table View - Ulykke Tabell Oversikt

Kjøretøyets hastighet for hvert intervall i de 20 sekundene før hver plutselig stans.

Trouble Log Summary - Problem Sammendrag

Dato og tid , kjøretøy ID, problem kode og beskrivelse

Trouble Log Problem View – Detaljer om Problem Begivenhetene.

Dato og tid , kjøretøy ID, problem kode, beskrivelse, kommentarer, og DBDII freeze frame informasjon.

Data Options – Data Valg

Supported Unit Systems – Mulige enhets valg

U.S, Metrisk og egendefinert

Vehicle Speed Sampling Interval – Intervaller for måling av hastighet.

5 sekunder

Other Parameters Sampling Intervals - Intervaller for måling av øvrige parametere (kun E/X Modell)

5, 10, 20, 30, eller 60 sekunder

Vehicle Speed Bands – Hastighetsnivåer.

4, konfigurerbare hastighetsnivåer, brukes til å fremheve normal og avvikende kjøring.

Calculated Data – Kalkulerte data

Hard og ekstrem bremsing, og hard og ekstrem akselerasjon.

Data Alternativer og parametere for CarChip og CarChip E/X

Parameter

Grenser / nivåer

Enhet

Vehicle Speed Kjøretøyets Hastighet

0 to 255 km/t, 0 to 158 mph, 0 to 70 m/s

1 km/t , 0.6 mph, 0.3 m/s

Trip Distance Traveled – Turens lengde

0 to 16,000 km , 0 to 10,000 miles

0.1 km, 0.1 m

Acceleration / Deceleration Threshold – Grenser for Akselerasjon og Nedbremsing

0 to 3 G, 0 to 30 m/sec2

0.03 G, 0.3 m/sec2

NB: Dette er beregnet fra kjøretøyets sensorer. Presisjon er avhengig av nøyaktigheten på kjøretøyets sensorer.

Data Alternativer kun for CarChip E/X

Parameter

Grenser / Nivåer

Enhet

Engine Speed - Turtall

0 til 16,384 rpm

1 rpm

Throttle Position – N ivå Gasspedal

0 til 100%

0.1%

Coolant Temperatur - Kjølevannstemperatur

 

-40° til +215°C, -40° to +420°F

1°C, 2°F

Engine Load - Motorbelastning

0 til 100%

0.1%

Air Flow Rate - Luftmengdemåler

0 til 8714 lb/min, 0 to 655.35

0.1 lb/min, 0.01

gm/sec

Intake Air Temperature - Temperatur på innstrømmende luft

-40° til +215°C, -40° to +420°F

1°C, 2°F

Intake Manifold Pressure - Mannifold trykk.

0 to 75 in. hg., 0 to 255 kPaA

0.3 in. hg., 1 kPaA

Fuel Pressure – Drivstoff trykk.

0 to 110 psiG, 0 to 765 kPaG

0.5 psiG, 3 kPaG

Volt på følere for luftblanding (B1-2, S1-4, 8 total)

0 to 1.275 V

0.005 V

Ignition Timing Advance -Fortenning

-64° to 63.5°

0.5°

Short term Fuel Trim – korttidsinstilling på drivstoffsystemet

-100% to 99.22%

0.8%

Long term Fuel Trim – langtidsinstilling på drivstoffsystemet

-100% to 99.22%

0.8%

Battery Voltage - Batterispenning

6 to 16 VDC

0.1 VDC

NB: Dette er beregnet fra kjøretøyets sensorer. Presisjon er avhengig av nøyaktigheten på kjøretøyets sensorer…

 © 2005 Automar AS. Alle rettigheter reservert.